Diakonat Żeński "Eben-Ezer"
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Konto bankowe:
Diakonat Żeński "Eben - Ezer" w Dzięgielowie
43-445 Dziegielów, ul. ks. K. Kulisza 45
nr konta: 35 1020 1390 0000 6502 0140 5109
Bank PKO BP S.A

w tytule przelewu prosimy wpisać cel:
"ofiara na cele kultu religijnego - Diakonat"
lub
"ofiara na cele kultu religijnego - EDO Emaus"

Za kazdy dar serca - "Bóg zapłać"