W środę, 11 grudnia miała miejsce wizyta Marszałka Senatu RP prof Tomasza Grodzkiego, który spotkał się z Siostrami Diakonisami Diakonatu Eben Ezer w Dzięgielowie, duszpasterzami oraz Wójtem Gminy Goleszów Sylwią Cieślar. Następnie udał się do Ewangelickiego Domu Opieki Emaus gdzie w kaplicy spotkał się z podopiecznymi i pracownikami domu i przekazał słowa pozdrowienia, życzeń świątecznych.