Wizyta w piątek 27.12 mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie że scenką "Adwent to oczekiwanie" w kaplicy Wiśle - Jaworniku. W spotkaniu brali udział zborownicy z Jawornika i uczestnicy wczasów świąteczno - noworocznych. Dziękujemy Ks. Zdzisławowi Sztwiertni za zaproszenie i gościnę.