Chór Męski Cantus z Goleszowa w EDO Emaus 1 i 2 w niedzielę 05.01.2020