Mikołaj z "obstawą" u mieszkańców EDO Emaus w Dzięgielowie - 07.12.2020