We wtorek 17 marca odbyła się ( w gronie zamkniętym) doroczna Rada Sióstr Diakonis Diakonatu Eben Ezer w Dzięgielowie. Siostry wysłuchały sprawozdania z życia Diakonatu przygotowanego przez Siostrę Przełożoną Ewe Cieślar oraz z działalności Zarządu Diakonatu Eben Ezer za rok 2019. Wnioski przyjęte na Radzie Opiekuńczej Diakonatu przedstawił Ks Marek Londzin. Sprawozdanie z życia i pracy Ewangelickiego Domu Opieki Emaus przygotowany przez Dyr Adama Pastuchę, odczytał ks. Emil Gajdacz. Siostry wysłuchały sprawozdania finansowego z roku 2019 i preliminarza przyjętęgo na Radzie Opiekuńczej. O planach i wizji oraz nowych koncepcjach całego dzieła Eben Ezer mówił Ks. Bp Adrian Korczago. Był czas na dyskusję, plany na 2020, wnioski. Radę prowadził duszpasterz Diakonatu Ks. Marek Londzin. Integralną częścią rady jest czas na rozważanie Bożego Słowa, pieśni i modlitwy. Po południu Sióstr zobaczyły prezentacje multimedialną z wycieczki na Cypr śladami Ap Pawła, którą przedstawiła diakon Helen Gajdacz. W związku z zamkniętymi granicami i koronowirusem nie odbędą się pasyjne rekolekcje dla Sióstr Diakonis zaplanowane na środę 18.03, które miał poprowadzić Ks. Bp Jan Wacławek ze SCEAV z Czeskiej Republiki. Zostały przełożone na inny termin. Prosimy o przyczyne modlitwy za diakonat i prowadzony Ewangelicki Dom Opieki Emaus.