"Ja wiem, jakie myśli mam o Was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją!" Jeremiasz 29,11 Droga Siostro Anielko! Z okazji 70 urodzin składamy najserczniejsze życzenia. Bożej opieki, ochrony i wsparcia na każdy dzień oraz Jego Ojcowskiego prowadzenia w służbie Diakonisy! Niech Jezus Chrystus, Twój osobisty Pan i Zbawiciel wypełnia serce radością, wdzięcznością, pokojem i miłością do bliźnich i Jego dzieła Zbawienia! Z modlitwą. Mieszkańcy i pracownicy EDO Emaus