Podróże Janki Gazdy - Chiny, Honk Kong w EDO Emaus - 2021