Pierwsze ze spotkań z mieszkańcami EDO Emaus p.t. "Ze Stwórcą dookoła świata". O swoich podróżach i wrażeniach z Australii opowiada Janina Gazda.