W imieniu mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie, serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały i przesłały na nasz adres " kartki dla Seniora" z życzeniami z okazji Święt Zmartwychwstania Pańskiego. Kartki zostały rozdane wszystkim mieszkańcom EDO Emaus oraz naszym Diakonisom z Diakonatu Eben Ezer ", a także zostały rozwieszone na terenie naszych domów Emaus 1 i Emaus 2. Dziękujemy wam drogie dzieci za Wasze katki z życzeniami, które sprawiły naszym Seniorom wielką radość a zawarte w nich słowa podniosły ich na duchu, gdyż nie czuli się tak samotni, odizolowani od świata przez trwająca pandemię. Dziękujmy też rodzicom, katechetom oraz pomysłodawcom akcji za Wasze zaangażowanie. Życzymy wszystkim radości, pokoju i nadziei którą nam niesie codziennie do serc Zmartwychwstaly Pan Jezus Chrystus!