Wizyta duszpasterska Sióstr Diakonis z duszpasterzem w parafii Lubienia i Pokoju na Opolszczyznie w gościnnych progach diakon Katarzyny i ks. Eneasza Kowalskich i p. Różny i Elfrydy. Dziękujemy za gościnność i społeczność wiary.