Mikołaj u mieszkańców EDO Emaus w Dzięgielowie - 7.12.2021