Grupa zwiedzająca obiekty Diakonatu Eben Ezar w Dzięgielowie podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w niedzielę 09.07.2023 r.