W poniedziałek 29 stycznia w siedzibie Śląskiej Diakonii w Czeskim Cieszynie, z inicjatywy stowarzyszenia zajmującego się promocją dzieła Reformacji na Zaolziu w Czeskiej Republice, miało miejsce otwarcie wystawy z okazji 150 rocznicy urodzin Ks. Seniora Karola Kulisza ( rocznica przypadła w roku 2023). Wystawę przygotowało muzeum Panteon Górnośląski w Katowicach. Druga wystawa jest poświęcona 100 leciu Diakonatu Żeńskiego Eben Ezer w Dzięgielowie. Wystawa będzie otwarta w dni robocze, w godzinach dopołudniowych w Czeskim Cieszynie przy ul. Na Nivach (obok kościoła ewangelickiego). Zapraszamy.