6 stycznia 2008 - Wieczór kolęd w kościele ewangelicko-augsburskim w Dzięgielowie

Parafialny "Wieczór Kolęd" odbył się w popołudniowej porze święta Epifanii 6 stycznia br.
"Ciemność ustępuje, a prawdziwa światłość już świeci" 1 Jan 2,8b
Wieczór kolęd w Kościele Eben-Ezer to swoisty popis sporych możliwości licznie działających przy parafii w Dzięgielowie chórów oraz indywidualnych wykonawców.

W tym roku "wieczór" prowadzony był przez Ks. Marka Londzina. Swój wysiłek w postaci przygotowania i odśpiewania pieśni głównie o tematyce świątecznej zaprezentowały wszystkie chóry i tak:
Chór "Super Senior" - dyrygent Jolanta Cieślar
Chórek "Junior" - dyrygent Krzysztof Glajcar
Grupa "Piątkowa" - dyrygent Zbigniew Krzemień
Chór Parafialny - dyrygent Anna Stanieczek

Oprócz chórów swoje umiejętności w wykonywaniu muzyki i śpiewu zaprezentowali :
Paweł Glajcar,
Kwartet - Zwias & Krzemień ,
Siostry Plintówne ,
Estera Sztwiertnia.

Głównie wykonywane były tradycyjne kolędy jako iż : "czas radości wesołości nastał światu temu".
Wieczór ten spędziliśmy jeszcze w świątecznej pełnej życzliwości i skupieniu atmosferze . Będąc na tym wieczorze kolęd, można było się przekonać jak ważnym dla nas ewangelików jest śpiew. Bo oprócz chórów donośnie było przy śpiewaniu kolęd przez wszystkich uczestników tego wspaniałego wieczoru. Wykonawcy w nagrodę od słuchających otrzymali gromkie oklaski .
Wieczór zakończyliśmy odśpiewaniem kolędy "Radość dziś nastała".

Helena i Karol Harok