Konferencja Diakonijna w Wiśle - Jaworniku
200 lat urodzin Wicherna i Lohe

W roku 2008 przypadają dwie znaczące rocznice, które w całym świecie ewangelickim obchodzone są w szczególny sposób w środowiskach diakonii ale także w wymiarze ogólnokościelnym. Te znaczące rocznice to 200 lecie urodzin pionierów ewangelickiej diakonii : ks. Jana Henryka Wicherna i ks. Wilhelma Lohe.
Z tej okazji Diakonia Cieszyńska i Diakonat Żeński "Eben - Ezer" w Dzięgielowie zorganizował jednodniową konferencję w niedzielę 5 października w Domu Gościnnym w Wiśle - Jaworniku. Konferencja rozpoczęła się o godz. 15.00 od przywitania prelegentów i przybyłych uczestników konferencji prze ks. Marka Londzina dyrektora diakonii cieszyńskiej i duszpasterza diakonatu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m. In: ks. bp Paweł Anweiler - zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, dyrektor diakonii kościoła p. Wanda Falk czy ks. prezes senior Jan Gross. Jako pierwszy usłyszeliśmy refertat ks. dr Adriana Korczago pt . "Wrażliwość na potrzebę - ks. J. H. Wichern". Ks. dr Korczago przybliżył nam postać tego wybitnego pedagoga, duszpasterza, organizatora i człowieka głębokiej wiary czynnej w miłości wyrażonej przez diakonię i misję. Człowieka, który był bardzo wrażliwy na wszelkie potrzeby i niedomagania człowieka w sferze fizycznej i duchowej . Dostrzegającego wszelką potrzebę, aby zadziałać w czynie zawierzając wszystko tylko Bogu, który pobłogosławił i rozwinął cudownie jego dzieło Diakonii nie tylko w Hamburgu ale w całych Niemczech i po za jej granicami. Drugi wykład przedstawił gość z Niemiec diakon Klaus Hubert, który przybliżył nam drugiego pioniera ewangelickiej diakonii ks. Wilhelma Lohe, który obdarzony wielkim charyzmatem budowania społeczności sióstr diakonis , które stanęły w służbie bliźniemu w dziele diakonii w wiosce Neuendettelsau koło Norymbergi . Powstała tam wioska w której pomoc dla duszy i ciała znalazło wielu ludzi ubogich, niepełnosprawnych , upośledzonych, starców i dzieci . Lohe powołał również prężną organizację ewangelizacyjno - misyją. Szczególna opieką duszpasterską objął emigrantów z Niemiec , którzy w poszukiwania Chleba wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych . Ten wielki luterański pietysta , głęboko umiłował liturgię i w niej widział wielką misję kościoła. Mawiał " Diakonia i misja zawsze rozpoczyna się od ołtarza ". Po przerwie na kawę i herbatę oraz ciasto i chleb z dziękczynnego ołtarz . Mogliśmy zobaczyć relację z ekumenicznego sympozjum zorganizowanego przez "Caritas" na uniwersytecie im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie poświęconego duchowości caritas, gdzie jeden z wykładów przedstawił ks. bp senior Jan Szarek. Relację tą przedstawił ks. Emil Gajdacz wraz z p. Dyr Wandą Falk , aby następnie przestawić zdjęcia z gali "Ubi Caritas" , która odbiła się tego samego dnia 4 października w Teatrze Polskim w Warszawie . Gdzie ks. Emil Gajdacz , długoletni duszpasterz diakonatu "Eben - Ezer" i dyrektor EDO "Emaus" w Dzięgielowe otrzymał nagrodę główną Diakoni Kościoła - "Miłosierny Samarytanin 2008" , a osobami wyróżnionymi były : s. Aniela Kawulok z Węgrowa i p. Wanda Pilch z Wisły. Po tej relacji diakon Klaus Hubert przedstawił nam projekcję multimedialną o współczesnej służbie bliźniemu prowadzonej w diakonii Neuendettelsau . Konferencja zakończyła się modlitwą i wspólną pieśnią.

ks. Marek Londzin