Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2008 - Wisła Czarne

W niedzielę 30 listopada, na którą przypadł I Adwent, po raz kolejny w naszej diecezji została zainaugurowana ekumeniczna akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2008. W tym roku gościliśmy w Parafii Wisła - Czarne, gdzie miało miejsce uroczyste nabożenstwo. Gospodarzem całej uroczystosci był miejscowy proboszcz ks. Adam Glajcar. Pdczas nabożeństwa miejscowi konfirmanci przedstawili program o istocie biblijnego światła (przygotowany przez p. katechetkę). Zaśpiewał miejscowy Parafialny Chór Mieszany. Kazanie okolicznosciowe wygłosił ks. bp senior Jan Szarek. Pozdrowienia w imieniu "Caritas" Diecezji Bielsko - Żywieckiej przekazał Ks. Dyrektor Ignacy Czader, a w imieniu Diakonii Cieszńskiej ks. Dyrektor Marek Londzin. Wśród uczestników byli: burmistrz miasta Wisła - p. Andrzej Molin, przewodniczący rady miasta - p. Tomasz Bujok, Siostry Diakonise, Diakoni i przedstawiciele parafialnych komisji ds diakonii.

Tegoroczna edycja prowadzona jest pod hasłem"ogrzejmy dzieciństwo miłością"

Dziękujemy Parafii w Wisle - Czarne za organizację nabożeństwa i gościnność. Bóg zapłać !