9-11 sierpnia 2010 - Wyjazd sióstr diakonis do Węgrowa
Zdjęcia - diakon Helena Gajdacz