Wyjazd duszpasterski do Węgrowa sióstr diakonis


Na terenie Ewangelickiego Domu Opieki "Sarepta" w Węgrowie od wielu lat służy s. Aniela Kawulok, diakonisa Ewangelickiego Diakonatu "Eben - Ezer" w Dzięgielowe. Pracuje na placówce daleko od Domu Macierzystego Sióstr, dlatego w ramach odwiedzin duszpasterskich i w tym roku siostra przełożona s. Ewa Cieślar wraz z gronem sióstr, duszpasterzem diakonatu ks. Markiem Londzinem wraz z małżonką i diakon Heleną Gajdacz postanowili zawitać do Węgrowa. Wyjazd nasz odbył się w dniach 9 - 11 sierpnia. Jadąc z Dzięgielowa do Węgrowa postanowiliśmy po drodze pojechać do Częstochowy aby zwiedzić nasz ewangelicki kościół i zapoznać się z historią ewangelicyzmu tego miasta oraz jego zabytkami. Na miejscu przywitał nas członek parafii częstochowskiej, który pokazał nam kościół, dom parafialny, opowiedział o historii zboru i jego współczesności oraz zabrał na spacer po Częstochowie. Zwiedzając zabytki miasta dotarliśmy do klasztoru na Jasnej Górze, ale ze względu na ilość pielgrzymów nie zwiedziliśmy samego klasztoru. Późnym wieczorem dotarliśmy do celu, gdzie witała nas s. Aniela oraz duszpasterz parafii ks. Bogdan Wawrzeczko z małżonką. Następny dzień rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy wraz z podopiecznymi EDO "Sarepta". Następnie udaliśmy się na spacer po Węgrowie a po południu zwiedziliśmy skansen wsi Podlaskiej, gdzie w prywatnych zbiorach znajduje się ok 20 obiektów drewnianej zabudowy, głownie dwory szlacheckie, domy chłopskie i zabudowania gospodarskie. Wieczorny czas to społeczność i czas wspólnych rozmów, wspomnień z pracy sióstr diakonis w Węgrowie i planów na przyszłość. W ostatnim dniu po pożegnaniu się z gościnnym domem "Sarepta", s. Anielą wraz ze współpracownikami i pastorostwem, pojechaliśmy do Konstancina - Jeziorna, aby zobaczyć Ewangelicki Ośrodek Diakonijny "Tabita" gdzie przed laty pracowały nasze Siostry Diakonise z Dzięgielowa. Na miejscu przywitał nas proboszcz Parafii Św. Trójcy w Warszawie Ks. radca Piotr Gaś, który zaprosił nas do kaplicy, gdzie przeżyliśmy społeczność Słowa Bożego, modlitwy i pieśni. Po wspólnym obiedzie zapoznaliśmy się z obecnym stanem organizacyjnym "Tabity" i zwiedziliśmy cały ośrodek z najnowszą otwartą dla chorych częścią rehabilitacyjną. Pełni wrażeń, wspomnień i dziękczynienia dla Boga za jego wierność dla służby bliźniego i codzienne błogosławieństwo ruszyliśmy do domu. Pod Bożą opieką szczęśliwie wróciliśmy do Dzięgielowa. Wracając będziemy pamiętali, aby nosić w modlitwach służbę s. Anieli, całego dzieła Diakonii w "Sarepcie" i w "Tabicie" oraz tamtejsze parafie i duszpasterzy. Gdyż pomimo, że jak mówi pieśń "świat się zmienia, góry, rzeki. Tylko nie mój Pan - Jezus Chrystus, który jest wciąż ten sam na wieki". Tylko On - Jezus jest naszą ostoją i nadzieją na dziś, jutro i na wieki w życiu wiary i służbie Kościoła!

ks. Marek Londzin