Wizyta bp Adriana Korczago w Emaus - 2017

We wtorek 11.04.2017 r. odwiedził mieszkańców Domu Opieki Emaus bp Adrian Korczago, który poprowadził Wielkotygodnowe modlitwy w budynku świetlicy w Emaus 2 i w kaplicy w Emaus 1.
Złożył życzenia wielkanocne, wreczajac wszystkim podopiecznym kartkę świąteczną i symboliczne czekoladowe jajo wielkanocne.
Biskupówi towarzyszył w jego wizycie wikariusz diecezjalny ks. Piotr Sztwiertnia.
Kartki z życzeniami od Biskupa otrzymali również wszyscy pracownicy Ewangelickiego Domu Opieki Emaus i Siostry Diakonise.