Z przykrością informujemy, że 18 września 2019 r. w Miechowicach zmarła śp. siostra diakonisa Marta Grudke.
Pogrzeb odbędzie się w środę 25 września o godz. 11.00 z kościoła ewangelickiego w Bytomiu – Miechowicach.


Siostra Marta Grudke urodziła się 15 października 1929 roku w Przanowicach w powiecie Brzeziny koło Łodzi. Uczęszczała do szkoły ewangelickiej w Żakowicach, a później w Koluszkach.
Przed zakończeniem II wojny światowej rozpoczęła naukę w szkole handlowej, jednak z powodu wojennych zawieruch jej nie ukończyła i rozpoczęła pracę. Początkowo pracowała w Łodzi opiekując się dziećmi łódzkiej sędzi. Następnie podjęła zatrudnienie w kuchni w szpitalu w Tomaszowie. Pracowała wówczas wśród katolickich zakonnic poznając uroki życia w habicie.
Za namową biskupa Karola Kotuli, ówczesnego proboszcza w Łodzi, przyjechała na Śląsk gdzie uczestniczyła w ewangelizacji wielkanocnej w Dzięgielowie, i tu z kolei zostaje zaproszona na Kurs Biblijno- Ewangelizacyjny , który odbywał się na terenie Zakładów Opiekuńczych założonych przez Matkę Ewę von Tiele – Winkler leżących na na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach. Tam poruszona Bożym Słowem powierza swoje życie Bogu. Postanowiła przerwać pracę w szpitalu i zaangażowała się w „ Rok służby dla Pana” w miechowickich zakładach opiekuńczych. W trakcie swej posługi postanowiła wstąpić do diakonatu i służyć Jezusowi i ludziom. 29 sierpnia 1952 roku, zgłasza się do Diakonatu w Miechowicach. Czepek i strój diakonisy otrzymuje 4 lutego 1953 r. Na drogę służby otrzymuje werset biblijny:” Jeśli kto chce pójść za mną , niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną „ ( Ew. Mateusza 16,24) Następnie siostra Marta została wydelegowana na wyjazd misyjny do pracy wśród dzieci do Skolimowa k. Warszawy, później wyjechała do Zachełmia koło Jeleniej Góry, aby służyć w domu wypoczynkowym „Marzenie”. W roku 1959 siostra Marta wróciła do Miechowic, gdzie do 1995 roku prowadziła Dom Opieki „Ostoja Pokoju”. Ośrodek mieścił się wówczas w domu wybudowanym przez Huberta von Tiele-Winckler dla swojej córki Ewy.
W książce pt. „Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia” z 2011 roku możemy przeczytać: „Obowiązki, które wykonywała chętnie i z wielkim zaangażowaniem, zaczynały się wczesnym rankiem i obejmowały wszelki rodzaj aktywności niezbędnej do funkcjonowania ośrodka. Siostra Marta prowadziła administrację, ale także prała, prasowała, sprzątała, gotowała, niosła pensjonariuszom domu opieki pocieszenie w chwilach zwątpień i starała się ulżyć ich cierpieniu. Przez długi czas prowadziła także Szkółkę Niedzielną, grała na organach i przygotowywała kościelny ołtarz do każdego nabożeństwa. Gdy niektóre siostry zaczęły emigrować do Niemiec, a starsze zmarły, przybyło jej jeszcze więcej obowiązków.”
W 1961 przyłączyła się do społeczności sióstr Diakonatu Żeńskiego „Eben – Ezer” w Dzięgielowie, lecz korzysta z możliwości zachowania stroju sióstr Diakonatu „Ostoja Pokoju” w Miechowicach . ( Siostry Diakonisy z Miechowic po II wojnie światowej wyemigrowały do Niemiec , gdzie służyła w społeczności Diakonatu „Ostoja Pokoju” w miejscowościach Freudenberg i Heiligegrabe. Siostra Marta była ostatnią Siostrą Diakonisą, która mieszkała i służyła w Miechowicach.)
W 1980 r. zostaje wyświęcona na diakonisę wraz z innymi siostrami w kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. bp Janusza Narzyńskiego.
Siostra Marta Grudke na przestrzeni lat swojej pracy w Miechowicach nie tylko opiekowała się pensjonariuszkami domu opieki. Jednocześnie stała się strażniczką i spadkobierczynią całego dziedzictwa po Matce Ewie i „Ostoi Pokoju”, które tylko dzięki jej wielkiemu poświęceniu i zaangażowaniu przetrwało w Miechowicach do dnia dzisiejszego.
W roku 1995 na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach poświęcono nowy budynek Domu Opieki, Siostra Marta przeszła na zasłużoną emeryturę. Zamieszkała w Domku Matki i Ewy i pielęgnując pamięć o Matce Ewie propagowała jej postać prowadząc niewielkie muzeum w specjalnie wydzielonej części Domku.
Dnia 22. listopada 2003 roku otrzymała Różę Lutra – czyli najwyższe wyróżnienie Diecezji Katowickiej, jako wyraz wdzięczności za ofiarną, długoletnią służbę w Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Z kolei 30. września 2012 roku jako pierwsza została wyróżniona Nagrodą „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy. Nagroda została ustanowiona wspólnie przez miasto Bytom, samorządy województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Siostra Marta Grudke zmarła 18 września 2019 r. w Miechowicach, do końca związana ze społecznością Sióstr Diakonis z Dzięgielowa.